Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 12, 2019 in Finanse i biznes |

Jak wziąć kredyt na mieszkanie?

Niewielu ludzi może pozwolić sobie na kupno nieruchomości za gotówkę. Jeśli nie znajdujesz się w gronie tych szczęśliwców, niezbędna jest pomoc banku. Zobacz, co zrobić, aby uzyskać wsparcie na drodze do upragnionego lokum.

Strategia finansowa

Decydując się na kredyt hipoteczny należy posiadać szczegółowo zaplanowaną strategię hipoteczną. Przygotowania należy rozpocząć o wiele wcześniej, nawet kilka lat wstecz. Dzieje się tak dlatego, że przy wniosku o takie kredyty wymagany jest wkład własny. Jego minimalna wysokość wynosi 20% całkowitej wartości nieruchomości, jednak większe kwoty otwierają dostęp do większej puli banków, które można prosić o pomoc. Zebranie takiej kwoty wymaga wieloletnich oszczędności, dlatego oszczędzanie warto rozpocząć jak najwcześniej.
Należy pamiętać, że kredyt hipoteczny umożliwia zakup samej nieruchomości, a w momencie jego wzięcia zdolność kredytowa ulega poważnej redukcji, często wręcz do zera. Co za tym idzie, jeśli planujemy kupno nieruchomości bez wyposażenia, należy zastosować szerszą strategię oszczędzania.

Jakie dokumenty są wymagane?

Banki są instytucjami kierującymi się wyłącznie chłodną kalkulacją. Od potencjalnych kredytobiorców wymagają kilku rękojmi bezpieczeństwa. Oprócz dokumentu tożsamości wymagane są dokumenty poświadczające dochody. Oprócz zaświadczenia o dochodach wymagany może być także PIT za poprzedni rok podatkowy. Ponadto banki żądają dokumentów na temat stanu prawnego nieruchomości, m. in. potwierdzenia własności czy KRS dewelopera.
Pomiędzy wymaganiami poszczególnych banków występują minimalne różnice, jednak każdy zażąda wyżej wymienionych dokumentów.

Koszty kredytu

W skład kredytu na nieruchomość wchodzi kilka charakterystycznych dlań czynników, które nie występują w innych przypadkach.
Przede wszystkim bank nakłada ubezpieczenie od niskiego wkładu, jeżeli kredytobiorca nie może opłacić pełnego wkładu własnego. Zazwyczaj ma ono formę podwyższenia marży na okres wymagany do uzyskania brakującej kwoty.

Weryfikacja klienta

Zdolność kredytowa osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny badana jest w sposób nieco różniący się od weryfikacji w przypadku innych form.
Bank we własnym zakresie przeprowadzi wycenę nieruchomości, aby upewnić się, czy wkład własny stanowi wymaganą część wartości nieruchomości. Pozostała część procedury dokonywana jest według zwyczajowych standardów.

Decyzja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bank ma obowiązek podjąć decyzję w ciągu 21 dni od wpłynięcia wniosku. Następnie kredytobiorca ma 14 dni na podjęcie decyzji o wzięciu (lub nie) kredytu. W tym okresie można zostać poproszonym o dodatkowe wyjaśnienia czy dokumentację.

To już wszystko. Dopełnienie wszystkich formalności kończy się uzyskaniem kredytu na wymarzoną nieruchomość. Pamiętać należy, że stanowi ona zabezpieczenie kredytu i w przypadku nagminnego unikania spłaty przejdzie ona na jego własność.