Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lip 10, 2023 in Finanse i biznes |

Jak inwestować w fundusze ETF?

Inwestowanie w fundusze ETF zyskuje coraz więcej zwolenników, co jest efektem licznych zalet takiego rozwiązania. Co można wśród nich wymienić? Jak inwestować w fundusze ETF? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są i jak działają fundusze ETF?

Fundusze ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to forma inwestycji, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich inwestorów. Warto zatem mieć świadomość, że jest to specjalny rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie. W efekcie jego cechy charakterystyczne to między innymi wysoka płynność oraz bieżąca wycena. Na tym jednak nie kończą się różnice pomiędzy funduszami ETF, a tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi, ponieważ odmienny jest również cel działania. W przypadku ETF-ów nie chodzi bowiem o uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wierne naśladowanie instrumentu bazowego, na którym się opierają. Co może pełnić jego rolę? Możliwości w tym przypadku jest naprawdę sporo, ponieważ instrumentem bazowym wykorzystywanym przez ETF-y są nie tylko indeksy giełdowe, ale również koszyki akcji, surowce, waluty, czy nawet kryptowaluty. Jak ETF-y działają w praktyce? Otóż, istotne jest to, że fundusz składa się z akcji dokładnie tych samych spółek, które wchodzą w skład danego indeksu giełdowego. W efekcie każda zmiana jego notowań powoduje taką samą zmianę notowań danego ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Osoby zainteresowane inwestowaniem w fundusze ETF powinny wiedzieć, że ich jednostki uczestnictwa może kupować praktycznie każdy. Warunkiem koniecznym jest bowiem jedynie posiadanie rachunku maklerskiego, który można otworzyć u brokera. Istotne w tym przypadku jest jednak to, by wybrać go świadomie, ponieważ oferty poszczególnych podmiotów różnią się pod wieloma względami (np. możliwościami inwestycyjnymi, czy wysokością pobieranych opłat). Czym zatem kierować się przy wyborze brokera? Aspekty, które warto wziąć pod uwagę zostały przedstawione w artykule opisującym czynniki wyboru konta maklerskiego.

Zalety inwestowania w ETF-y?

Inwestowanie w ETF-y jak wspomniano we wstępie posiada wiele różnych zalet. Wśród najważniejszych można wyróżnić:

  • dostępność, ponieważ w fundusze tego typu inwestować może praktycznie każdy;
  • możliwość osiągania stabilnych zysków w długoterminowej perspektywie, co wynika z faktu, że większość indeksów giełdowych w długim okresie rośnie. W efekcie ich naśladowanie może być znacznie bardziej opłacalne niż samodzielne inwestowanie;
  • niskie opłaty za zarządzanie, ponieważ jest to zarządzanie pasywne;
  • brak konieczności ciągłego śledzenia notowań, ponieważ analizy portfela przeprowadza się z reguły raz na kilka miesięcy.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w ETF-y z technicznego punktu widzenia nie jest trudne. Warto jednak pamiętać, że wiąże się ono z ryzykiem, które powoduje, że inwestor może zarówno pomnożyć posiadany przez siebie kapitał, jak i go utracić. Istotne jest zatem to, by podejmować decyzje inwestycyjne w oparciu o rzetelne analizy.