Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on gru 2, 2019 in Finanse i biznes |

Z czego składa się kredyt?

W powszechnym mniemaniu oddajemy bankowi kwotę wyższą od pożyczonej wyłącznie ze względu na oprocentowanie. W rzeczywistości wpływ na to ma szereg innych czynników. Zobacz, z czego składa się Twoja rata.

Oprocentowanie

Jest to najważniejszy spośród czynników składających się na kredyt. Z jego pomocą bank zapewnia sobie zysk ze sprzedanego produktu. Gdybyśmy oddawali tylko tyle, ile pożyczyliśmy, istnienie takiej usługi byłoby pozbawione sensu z punktu istnienia banku. Nie są to instytucje charytatywne, a poważne firmy nastawione na zarabianie coraz większych pieniędzy.
Zgodnie z obowiązującym prawem, odsetki kredytowe nie mogą wynosić więcej, niż 10 procent. Warto zwrócić uwagę, że mogą być stałe lub zmienne. Druga forma oprocentowania może doprowadzić do gwałtownego i trudnego dla kredytobiorcy wzrostu raty, ponieważ w trudnej sytuacji finansowej na świecie bank może spróbować utrzymać się na rynku poprzez podwyższenie stóp procentowych.
Nie jest to jednak jedyny ze składników tworzących koszt kredytu.

Ubezpieczenie

Jest to dobrowolna składka doliczania do wielkości raty. Wyróżnia się ubezpieczenie od utraty pracy z nieswojej winy, trwałej lub okresowej niezdolności do pracy oraz śmierci. Jest to gwarancja obopólnego bezpieczeństwa. Bank zyskuje gwarancję spłacenia długu przez ubezpieczyciela w razie zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji. Z kolei kredytobiorca nie musi obawiać się, że w razie nagłych zdarzeń jego najbliżsi będą musieli sami borykać się z jego zobowiązaniem.
Osoba, której udzielany jest kredyt może zostać zobligowana przez bank do korzystania z ubezpieczenia, jeżeli nie spełnia wszystkich postawionych przez bank warunków lub jej zatrudnienie jest niestabilne – na przykład zatrudniona jest na umowę zlecenia lub w nowo powstałej firmie.

Prowizja

Jest to jednorazowa opłata pobierana przez bank, gdy kredyt jest uruchamiany. Pobiera się ją z tytułu przeprowadzenia wobec kredytobiorcy szeregu czynności. Nalicza się ją jako pewien procent pożyczonej kwoty. Im większa kwota, tym większa prowizja. Zazwyczaj jest ustalana indywidualnie, choć istnieją określone ramy, w których bank musi się zmieścić.

RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest sumą wszystkich składników, które razem tworzą koszt kredytu. Stanowi ona parametr umożliwiający porównywanie ofert bankowych, choć zmienne odsetki kredytowe mogą sprawić, że początkowo atrakcyjniejsza oferta straci w perspektywie czasu względem swej konkurentki.